اخبار

1398/09/27 گروه نمایشگاه

بزرگترین نمایشگاه کشاورزی ایران

بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور ( کود، سم و بذر، آبیاری و آبرسانی، ادوات و ماشین آلات) در بهار 1399 در شیراز برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
1398/09/27 گروه نمایشگاه

بزرگترین نمایشگاه دام و طیور جنوب کشور

شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور شیراز در بهار 1399 برگزار خواهد گردید.

ادامه مطلب
1398/09/27 گروه نمایشگاه

نمایشگاه گل و گیاه، گلخانه و گیاهان دارویی شیراز - بهمن ماه 1398

پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گلخانه و گیاهان دارویی شیراز بهمن ماه 98 در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی استان فارس برگزار خواهد گردید.

ادامه مطلب