بزرگترین نمایشگاه کشاورزی ایران

New

بزرگترین نمایشگاه کشاورزی ایران

بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور ( کود، سم و بذر، آبیاری و آبرسانی، ادوات و ماشین آلات) در بهار 1399 در شیراز برگزار خواهد شد.

با یاری خداوند متعال و پس از برگزاری چندین دوره موفق، نمایشگاه بین المللی فارس به زودی درب های خود را به روی بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان شانزدهمین دوره اگروپارس-اگروتک، بزرگترین نمایشگاه بین المللی ایران در زمینه ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات باغبانی، کود، سم، بذر و منابع آبی، می گشاید که در بهار 1399برگزار خواهد شد. زمان ثبت نام و انتخاب غرفه این نمایشگاه به زودی اعلام خواهد شد.